Hệ thống Auto Thả Tim & Bình Luận Miễn Phí
Đăng nhập
Đăng ký

Bảng giá Auto Tương Tác Thả Tim & Bình Luận

Hiện tại, hệ thống sẽ miễn phí với khách hàng sử dụng 1 tháng Auto Thả Tim và Bình Luận tới khi đủ 1.000 tài khoản Facebook được cài đặt trên hệ thống.
Nhưng bên cạnh đó, TheAnh cũng mong muốn quý vị sẽ mua các gói cao hơn để ủng hộ.

Thời gian Khách CTV
1 tháng
3 tháng
100.000đ
30.000đ
6 tháng
150.000đ
50.000đ
12 tháng
250.000đ
80.000đ

Danh sách ban quản trị

Phạm Thế Anh
Admin hệ thống

Thông tin hệ thống thả tim tự động

Hướng dẫn sử dụng thả tim miễn phí